Sari la conținut
Home » SEOSP » Despre SEOSP

Despre SEOSP

SERVICIUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ BOTOȘANI

           Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară şi Profesională (SEOSP) s-a înfiinţat în 2.05.2012, ca urmare a ordinului 6552/19.01.2012 emis de Ministerului Educației Naționale. În vederea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerințe educaționale speciale, se înfiinţează Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), în cadrul Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE). Evaluarea funcţionării, dizabilităţii şi CES la copii are la bază următoarele principii specifice:

 • respectul pentru capacitatea de evoluţie a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, focalizarea pe potenţialul de dezvoltare al acestora şi exprimarea încrederii în acest potenţial;
 • asigurarea demersurilor necesare pentru diagnosticarea precoce, a continuităţii, complementarităţii şi caracterului multidisciplinar al procesului de evaluare;
 • asigurarea caracterului holistic, multidimensional al evaluării din perspectiva unei abordări complexe a componentelor relevante ale dezvoltării individuale, în mod deosebit, sănătatea fizică şi psihică, percepţia vizuală şi auditivă, abilităţile şi deprinderile motorii, performanţele cognitive, statusul emoţional şi social, comunicarea;
 • respectarea caracterului unitar al evaluării, pentru toţi copiii cu dizabilităţi şi/sau CES, din punct de vedere metodologic şi etic;
 • integrarea, în evaluare, a elementelor particulare ale dezvoltării umane la vârsta copilăriei, a întârzierilor de dezvoltare şi a contextului familial.

Procesul de evaluare a funcţionării, dizabilităţii şi CES la copii are drept scop menţinerea, îmbunătăţirea sau creşterea calităţii vieţii copilului prin următoarele acţiuni interconectate:a) încadrarea în grad de handicap, care conferă drepturile prevăzute de legea specială;b) orientarea şcolară şi profesională, care asigură dreptul la educaţie;c) planificarea serviciilor de abilitare şi reabilitare şi/sau a serviciilor psihoeducaţionale cu monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copil, a eficienţei beneficiilor, serviciilor, intervenţiilor şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor.
Finalitatea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare si profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială și profesională a acestora prin egalizarea șanselor.

Componenţa Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională este următoarea:

 • 2 consilieri școlari cu specializare în psihologie și atestați în psihologie educațională/psihologie clinică;
 • 2 consilieri școlari cu specializare în pedagogie/psihopedagogie/psihopedagogie specială;
 • un profesor logoped și un asistent social;

Comisia de Orientare Scolară şi Profesională este numită prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti şi are în componenţă:

 • directorul CJRAE/CMBRAE, președinte al comisiei;
 • inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al comisiei;
 • un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administraţie şi un reprezentant al MENCS, pentru Bucureşti;
 • un reprezentant din partea DGASPC judeţean/un reprezentant din partea unei DGASPC de sector pentru municipiul Bucureşti;
 • un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
 • un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică, respectiv unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie incluzivă;
 • un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator.Secretarul COSP este asistentul social din cadrul SEOSP.
Sari la conținut