Sari la conținut
Home » Contact » Formular Petiție/Sesizare Online

Formular Petiție/Sesizare Online

Termenii și condițiile privind folosirea formularului online:

  • Potrivit art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.
  • Termenul de răspuns la petiții, stabilit în baza art. 15 indice 1 din Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor este de 30 de zile.
  • Datele cu caracter personal colectate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, scopul prelucrării acestor date fiind cel stabilit de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale instituite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, durata păstrării acestor date fiind de 1 an. Persoanele ale căror date sunt prelucrate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani, în temeiul Legii nr. 544/2001, își pot exercita drepturile de acces la date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul UE nr. 679/2016, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro. Pentru mai multe informații în legătură cu politica Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să consultați site-ul instituției www.cjrae-botoșani.ro, secțiunea „Politica de confidențialitate”. Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (D.P.O.) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani. E-mail: cjraebt@gmail.ro
Sari la conținut