Sari la conținut
Home » Politica de Confidențialitate a site-ului

Politica de Confidențialitate a site-ului

Această politică de confidențialitate se aplică site-ului www.cjrae-botosani.ro, dezvoltat și operat de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu site-ul www.cjrae-botosani.ro sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Termeni și definiții

Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, un identificator online sau alte elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Consentiment – manifestarea liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a voinței utilizatorului prin care acesta acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc.

Cookie – fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, stocat pe dispozitivul utilizatorului, utilizat pentru diverse scopuri de către site-uri web.

Operator – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani, care prelucrează date cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu legislația și politica de confidențialitate.

Utilizator – persoană fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă consimțământul pentru accesarea site-ului cjrae-botosani.ro, conform politicilor operatorului.

Principii

Politica de confidențialitate a operatorului se întemeiază pe următoarele principii:

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent.
 2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
 5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului cjrae-botosani.ro, în conformitate cu legislația în vigoare și politicile operatorului.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de încheierea unui contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Măsuri de securitate implementate

Ne preocupăm constant de implementarea măsurilor de securitate necesare pentru a minimiza riscurile de acces neautorizat la date și impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

 • limitarea accesului la serverul și baza de date a site-ului;
 • utilizarea unor tehnici de securitate precum redenumirea dinamică a adreselor de logare
 • utilizarea CAPTCHA.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii beneficiază de următoarele drepturi conform Regulamentului:

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal, pentru a obține informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora.
 2. Dreptul la rectificarea datelor inexacte sau incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în anumite condiții:
  • i. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • ii. utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  • iii. utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  • iv. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • v. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  • vi. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării în anumite situații:
  • i. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • ii. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  • iii. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • iv. atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 5. Dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor în anumite condiții.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politică poate fi actualizată în urma modificării legislației relevante sau a schimbărilor în funcționalitatea site-ului cjrae-botosani.ro. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări prin e-mail și/sau notificări în cadrul aplicației, înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm utilizatorii să verifice periodic această pagină pentru a fi informați despre cele mai recente actualizări ale politicilor noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Politica privind cookie-urile

Navigând pe site-ul cjrae-botosani.ro, pot fi stocate cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră conform politicii noastre privind cookie-urile.

Cookie-urile de sesiune sunt:

 • sunt folosite pentru identificarea unui dispozitiv în mod unic, în vederea efectuării de statistici privind numărul de vizitatori;
 • durata de viaţă a acestor cookie-uri este până la închiderea browserului de internet;
 • nu stochează informaţii care să identifice o persoană sau date cu caracter personal;
 • nu conţin viruşi, cod maliţios şi nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului.

Gestionarea cookie-urilor

Puteți controla sau șterge cookie-urile din setările browserului dumneavoastră. Însă, aceasta ar putea afecta funcționalitatea site-ului. Instrucțiuni pentru gestionarea cookie-urilor pot fi găsite pe site-urile web ale browserelor populare.

Cum ne puteți contacta

Pentru întrebări sau nelămuriri referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani, Strada Nicolae Iorga 39C, Cod Poștal 710203, corp secundar al Școlii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoșani. Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO) e-mail: cjraebt@gmail.ro.

Dacă aveți plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți la aceeași adresă. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul să vă adresați autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

Sari la conținut