Sari la conținut

COMUNICAT – PRIVIND TRANSMITEREA ELECTRONICĂ A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE EXCLUSIV PRIN SISTEMUL E-DAI ȘI TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIILOR ANUALE

YouTube: Digitalizarea declarațiilor de avere și de interese

În acest context, readucem în atenția opiniei publice faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2022, declarațiile de avere și de interese (DA/DI) se completează și se transmit Agenției Naționale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI, disponibil pe pagina de Internet a Agenției, respectiv la adresa https://dai.integritate.eu/ .

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, Agenția Națională de Integritate nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 127/15.12.2021, declarațiile de avere și de interese se completează și se transmit electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

În situația în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022 și până la finalul anului 2023, completa și transmite declarațiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.

Anterior parcurgerii procedurilor de înrolare, completare și transmitere prin sistemul e-DAI, recomandăm consultarea tutorialelor video (https://dai.integritate.eu/video.html), precum și a Manualului de utilizare dedicate deponenților (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).

YouTube: Ghidul deponentului: Cum se depun declarațiile de avere și de interese?

Menționăm faptul că mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obișnuit și interacțiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituția publică și Agenția Națională de Integritate (ANI).

Informațiile prezentate mai sunt preluate de pe site-ul www.integritate.eu, secțiunea Comunicate

Sari la conținut