Sari la conținut

ANUNȚ

Concurs de ocupare posturi didactice

Având în vedere Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de  ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 4959/2013 cu modificările și completările ulterioare și hotărârea Consiliului de Administrație din data de 19.11.2021, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Botoșani, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi, pentru anul școlar 2021-2022

LISTA POSTURILOR VACANTE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT  LA NIVELUL C.J.R.A.E. BOTOȘANI ÎN DATA DE 14.12.2021:

Nr. crt.FUNCȚIAUNITATEAAlte condiții
1Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani  – Liceul Tehnologic Todireni + Școala Gimnazială Nr. 1 SulițaModul psihopedagogic nivel II
2Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.1 Răchiți + Școala Gimnazială nr.1 UnțeniModul psihopedagogic nivel I
3Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.1 Santa Mare + Școala Gimnazială nr.1 DurneștiModul psihopedagogic nivel I
4Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Ioan Iacob” Dorohoi + Școala Gimnazială nr 1 Hilișeu-HoriaModul psihopedagogic nivel II  
5Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr 1 Gorbănești + Școala Gimnazială nr 1 StăuceniModul psihopedagogic nivel I
6Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr 1 Știubieni + Școala Gimnazială nr 1 VorniceniModul psihopedagogic nivel I
7Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni + Școala Gimnazială nr 1 RomaModul psihopedagogic nivel I
8Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Dumbrăvița + Școala Gimnazială ”Ioan Murariu” CristineștiModul psihopedagogic nivel I
9Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Profesională” Sf.Apostol Andrei”  Smîrdan + Școala Gimnazială ”Gh. Popovici” LoznaModul psihopedagogic nivel I
10Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogicăC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.1 Bălușeni + Școala Gimnazială nr 1 LuncaModul psihopedagogic nivel I
11Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială ”Ion Bojoi” Flămânzi + Liceul Tehnologic “N. Bălcescu” FlămânziModul psihopedagogic nivel I
12Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială ”Ştefan cel Mare” Botoșani + Grădinița cu Program Prelungit  nr. 23 BotoșaniModul psihopedagogic nivel I
13Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.17 Botoșani + Seminar Teologic Liceal Ortodox ”Sf. Gheorghe” BotoșaniModul psihopedagogic nivel I  
14Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Liceul de Artă “Ștefan Luchian” Botoșani + Liceul cu Program Sportiv Botoșani + Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” BotoșaniModul psihopedagogic nivel I
15Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială ”M. Kogălniceanu” Dorohoi + Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Dorohoi + Grădinița cu Program Prelungit ”Ștefan cel Mare și Sfânt” DorohoiModul psihopedagogic nivel I
16Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.1 Albeşti + Școala Gimnazială nr 2”Tudor Vladimirescu” AlbeștiModul psihopedagogic nivel I
17Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Grădinița cu Program Prelungit  nr. 22 Botoșani + Grădinița cu Program Prelungit ”Șotron” BotoșaniModul psihopedagogic nivel I
18Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Botoșani + Școala Gimnazială nr.7 BotoșaniModul psihopedagogic nivel I
19Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani – Școala Gimnazială nr.12 Botoşani + Liceul ”Alexandru cel Bun” BotoșaniModul psihopedagogic nivel I
20Profesor logopedC.J.R.A.E. Botoșani + Școala Gimnazială nr. 1 Săveni + Școala Gimnazială nr. 1 ȘtiubieniModul psihopedagogic nivel I

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la concurs va cuprinde:

  • cerere de înscriere (www.cjrae-botosani.ro), copii de pe actele de studii (diplomă, foaie matricolă, certificat sau adeverință de absolvire a modulului psihopedagogic), copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice, copie după certificatul de naștere și căsătorie (dacă este cazul), copie de pe cartea de identitate, copie după carnetul de muncă și/sau REVISAL, adeverințe din care să rezulte vechimea în învățământ (dacă este cazul),  avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ, cazierul judiciar (nu pot participa la concurs persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării), declarație pe proprie răspundere că nu desfășurați activități  incompatibile cu demnitatea funcției didactice, adeverință/adeverințe din care să rezulte că nu ați fost sancționat(ă) disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

CONDIȚII MINIME DE OCUPARE:

  • Absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializările detaliate în Centralizatorul privind disciplinele de învățământ (psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială ori sociologie)
  • Modul psihopedagogic Nivel I sau II

PROBĂ CONCURS: probă scrisă

DURATA ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ: determinată, de la 01.01.2022 – 31.08.2022

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE: Programa pentru consiliere psihopedagogică (pentru postul de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică) și Programa pentru psihopedagogie specială (pentru postul de profesor logoped)  sau www.cjrae-botosani.ro

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPARE  A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022:

26.11.2021PUBLICAREA ANUNȚULUI ȘI A CALENDARULUI DE DESFĂȘURARESITE/AFIȘARE SEDIU/ITM
7-8.12.2021ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILORCJRAE BOTOSANI /  10.00-16.00
9.12.2021VERIFICAREA ȘI VALIDAREA DOSARELORCJRAE BOTOSANI / 10.00-14.00
9.12.2021PUBLICAREA LISTEI CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘICJRAE BOTOSANI / ORA 15.00
14.12.2021DESFĂȘURAREA PROBELOR SCRISECJRAE BOTOSANI / 09.00-13.00
14.12.2021AFIȘAREA REZULTATELORCJRAE BOTOSANI / SITE / ORA 18.00
15.12.2021ÎNREGISTRAREA CONTESTAȚIILORCJRAE BOTOSANI /  08.00-16.00
16.12.2021SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILORCJRAE BOTOSANI / 10.00-14.00
17.12.2021ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILORCJRAE BOTOSANI / 10.00-12.00

Mai multe informații obțineți la telefon: 0231580207

Sari la conținut