Sari la conținut

COMUNICAT PRIVIND TRANSMITEREA ELECTRONICĂ A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE CERTIFICATE EXCLUSIV CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ CALIFICATĂ


În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (3) din Legea  nr. 176/2010cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 persoanele care dețin una dintre funcțiile ce fac obiectul actului normativ anterior menționat, au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul sistemului e-DAI.

Aducem la cunoștința opiniei publice faptul că prin Legea nr. 105/2020 a fost instituită obligativitatea completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată. Persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010 sunt exceptate de la această obligație.

Astfel, până la data de 31 decembrie 2021, toate autoritățile și instituțiile publice sau unitățile din care fac parte persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 aveau obligația de a asigura deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică. Ulterior, termenul de 31 decembrie 2021 a fost prelungit succesiv în 2022 și în 2023, nevoia de reglementare fiind motivată de imposibilitatea financiară și tehnică a mai multor autorități și instituții publice din care fac parte deponenții, de a le asigura acestora certificate cu semnătură electronică calificată.

În acest sens, începând cu data de 01 ianuarie 2024, deponenții prevăzuți de lege completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată

YouTube: Ghidul deponentului: Cum se depun declarațiile de avere și de interese?

Menționăm faptul că mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obișnuit și interacțiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituția publică și Agenția Națională de Integritate (ANI).

Informațiile prezentate mai sunt preluate de pe site-ul www.integritate.eu, secțiunea Comunicate

Link-uri utile:

Întrebări și răspunsuri video:

Sari la conținut