Sari la conținut

COMUNICAT – PRIVIND TRANSMITEREA ELECTRONICĂ A DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE EXCLUSIV PRIN SISTEMUL E-DAI ȘI TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIILOR ANUALE

Miercuri, 15 iunie 2022 este data limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/3j5tDPk), pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.

În acest context, readucem în atenția opiniei publice faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2022, declarațiile de avere și de interese (DA/DI) se completează și se transmit Agenției Naționale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI, disponibil pe pagina de Internet a Agenției, respectiv la adresa https://dai.integritate.eu/ .

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, Agenția Națională de Integritate nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 127/15.12.2021, declarațiile de avere și de interese se completează și se transmit electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

În situația în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022, completa și transmite declarațiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.

Anterior parcurgerii procedurilor de înrolare, completare și transmitere prin sistemul e-DAI, recomandăm consultarea tutorialelor video (https://dai.integritate.eu/video.html), precum și a Manualului de utilizare dedicate deponenților (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).

Menționăm faptul că mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obișnuit și interacțiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituția publică și Agenția Națională de Integritate (ANI).

Diagramă privind semnarea DA și DI (2022, 2023)

Informațiile prezentate mai sunt preluate de pe site-ul www.integritate.eu, secțiunea Comunicate

Sari la conținut