Sari la conținut

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională

 • o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate)
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal
 • o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului)
 • ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială Botoșani/Primăria de domiciliu
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie ( descarcă modelul de fișă )
 • certificatul medical de tip A5 de la medicul de specialitate
 • o copie după certificatul în grad de handicap
 • fișa de evaluare psihologică ( descarcă modelul de fișă )
 • fișa psihopedagogică sau caracterizare ( descarcă modelul de fișă )
 • adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ sau copie a foii matricole (în caz de repetenție)
 • o copie a certificatului de orientare școlară și profesională (în cazul în care a beneficiat anterior de certificat)

Sunați pentru programare la: 0231 527 824

Sari la conținut