Sari la conținut

Programul Național pilot de tip „Școala după școală” pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Conform adresei ISJ Botoșani numărul 1911/25.02.2021, vă comunicăm următoarele:

Prin OME nr. 3.300/19.02.2021 s-au aprobat normele metodologice de aplicare a Programului Național pilot de tip „Școala după școală” pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NR. 3300 DIN 19.02.2021 – ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ

( descarcă document)

OME_3300_2021_Scoala_dupa_scoala

„Scopul principal al Programulu1 național pilot de tip „Școala după școală” este organizarea, în școlile cu clasele de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.”

Sunt eligibil pentru participare elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic.

În cadrul Programului național pilot „Școala după școală” pot participa elevii care îndeplinesc cel puțin unul din criteriile următoare:

  • nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • se află în situație de corigență la sfârșitul sem. I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  • au nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare;

Înscrierea elevului pentru participare la activitățile de educație remedială se realizează se face pe baza unei solicitării scrise a părintelui (a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei desemnate de părinte pentru întreținerea copilului). Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, în termenul menționat în calendarul Programului național pilot.

„Activitățile remediale organizate în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală” sunt coordonate, de regulă, de către director, directorul adjunct sau de către o persoană desemnată, in cazul unităților de învățământ care funcționează cu structuri școlare arondate.”

Sari la conținut